г.Харьков, Sun City  Premium 057 755 46 88, 057 755 54 80

    050 302 16 22, 093 014 32 72

криволінійний рух

Залежно від форми траєкторії, рух ділиться на прямолінійний і криволінійний. У реальному світі ми найчастіше маємо справу з криволінійним рухом, коли траєкторія являє собою криву лінію. Прикладами такого руху є траєкторія тіла, кинутого під кутом до горизонту, рух Землі навколо Сонця рух планет, кінця стрілки годинника по циферблату і т.д.

Малюнок 1. Траєкторія і переміщення при криволінійному русі

Малюнок 2. Миттєва швидкість при криволінійному русі

криволінійний рух матеріальної точки вважається рівномірним рухом, якщо модуль швидкості постійний (наприклад, рівномірний рух по колу), і рівноприскореному, якщо модуль і напрямок швидкості змінюється (наприклад, рух тіла, кинутого під кутом до горизонту).

Криволінійний рух - це завжди прискорений рух. Тобто прискорення при криволінійному русі присутня завжди, навіть якщо модуль швидкості не змінюється, а змінюється тільки напрям швидкості.

Для дослідження криволінійного руху матеріальної точки застосовні два різних підходи.

Можна розбити рух на окремі ділянки, на кожному з яких рух можна вважати прямолінійним (рис. 3).

Малюнок 3. Розбиття криволінійного руху на поступальні рухи

А далі на кожному з цих ділянок ми можемо користуватися законами прямолінійного руху, які ми вже знаємо. В принципі, такий підхід можливий.

Однак більш зручним є наступний підхід. Можна уявити цей рух як сукупність кількох рухів по дугам кіл (див. Рис. 4.). Таких розбиття вийде менше, ніж в попередньому випадку, крім того, рух по колу саме є криволінійним.

Малюнок 4. Розбиття криволінійного руху на рухи по дугах кіл

Завданням дослідження криволінійного руху матеріальної точки є складання кінематичного рівняння, що описує цей рух і дозволяє за заданими початковими умовами визначити всі характеристики цього руху.

 Вернуться на главную